CrediNord

Lainaa PK-yrityksille

Monilla saattaa olla mielikuva, että yrityslainan hakeminen PK-yrityksille on hankalaa. CrediNord myöntää yrityslainaa pk-yrityksille luotettavasti ilman piilokuluja, joustavalla takaisinmaksulla aina 1000 eurosta jopa 100 000 euroon asti. Voit jättää hakemuksen minuutissa ja tarjous tulee tunnin sisällä! Lainan hakeminen tapahtuu kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, että valitset vain tarvittavan summan, maksuajan ja lähetät sähköisen lainahakemuksen. Ylimääräisiä liitteitä hakemukseen ei tarvita. Todella helppoa ja mutkatonta. On vaikea löytää toista sellaista lähdettä, josta saisi lainaa PK-yritykselle näin vaivattomasti. 

CrediNord on vakavarainen ja tunnettu suomalainen rahoitusyhtiö, jolla on jo yli 5000 tyytyväistä yritysasiakasta. Sen perustivat vuonna 2019 kolme suomalaista rahoitus- ja yritysmaailman asiantuntijaa. Kaikilla kolmella perustajalla on vuosien kokemus rahoitus- ja omaisuudenhoitoalalta tai riskienhallinnasta. CrediNord toimii myös kansainvälisillä markkinoilla Ruotsissa sekä Tanskassa. CrediNordin perustajat kykenevät siis ymmärtämään yritysasiakkaidensa tarpeita ja etenkin sitä, että PK-yrityksen rahoitus voi monissa tapauksissa olla hankalaa. Kokemuksensa perusteella CrediNord ymmärtää, miten yrityslainaa pk-yrityksille kannattaa tarjota. 

CrediNordin periaatteet yrityslainan myöntämiselle 

Yrittäjälle rahoituksen hankkiminen voi tuottaa päänvaivaa esimerkiksi tilanteessa, jossa toiminta kasvaa. Tällöin on kenties palkattava lisää työntekijöitä, hankittava uusia laitteita tai materiaaleja tai lisättävä varastotilaa. Tällaisissa tilanteissa on hyödyllistä, että on taho, jolle pk-yritys rahoitus ja siihen liittyvät tarpeet ovat tuttuja. CrediNordilla on asiakkaita useilta toimialoilta; muun muassa palvelualojen yrityksiä, konsulttiyrityksiä, teollisuusyrityksiä, vähittäiskaupan yrityksiä sekä terveydenhuollon yrityksiä. CrediNordin asiakkaana voi siis olla varma siitä, että yrittäjän tarpeet otetaan huomioon. 

PK-yrityslaina-hakemuksen tekeminen on vaivatonta CrediNordin kotisivuilla. Hakemukseen tarvitaan ainoastaan tiedot halutusta lainasummasta ja laina-ajasta, rahoituksen käyttötarkoitus sekä yrityksen ja takaajan perustiedot. Lainahakemuksen jälkeen hakija saa sähköpostiin tarjouksen, johon voi tutustua kaikessa rauhassa. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen rahat maksetaan hakijan ilmoittamalle yritystilille viimeistään seuraavana arkipäivänä tai jopa samana arkipäivänä mikäli sopimus on allekirjoitettu ennen kello 16. Epäselvyyksien tai kysymysten ilmaantuessa voi toki aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Yrityslainan hakeminen CrediNordin kautta on siis harvinaisen mutkatonta. 

CrediNord asettaa tiettyjä vaatimuksia PK-yritysten rahoitus- ja lainahakemuksille, kuten kaikki rahoitusyhtiöt tekevät. Lainaa hakevalla PK-yrityksellä tai lainan takaajalla ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä. Lisäksi yrityksen ja takaajan toimipaikka on oltava Suomessa ja yrityksen on pitänyt olla toiminnassa vähintään 12 kuukautta. Yrityksen ei välttämättä tarvitse olla voitollinen yritys lainaa haettaessa, mutta vuosittaisen liikevaihdon on kuitenkin oltava vähintään 30 000 euroa. Ylipäätään CrediNord tekee lainan myöntämistä arvioidessaan kokonaisvaltaisen arvion yrityksen liikevaihdosta, tuloslaskelmasta ja taseesta. 

Mitä edellytyksiä yrittäjän pitää täyttää yrityslainaa hakiessaan? 

Yleensä yrittäjän rahantarve on suurimmillaan yritystä perustettaessa tai silloin, kun liiketoimintaa halutaan merkittävästi laajentaa. Harvalla yrittäjällä on niin paljon säästöjä omasta takaa, että ei tarvitsisi miettiä ylimääräisen rahoituksen hankkimista. Yrityslainan hakeminen pankista tulee yrittäjälle kenties ensimmäisenä mieleen. Valitettavasti yrityslaina ja PK-yritys on sellainen yhdistelmä, että pankkilaina ei ole mikään itsestäänselvyys. Viime vuosina pankkien lainaehdot ovat selvästi kiristyneet. Pankkilainaa hakiessa yritykseltä pitää käytännössä aina löytyä jonkinlaista vakuutta lainan vastineeksi sen lisäksi, että yritys ylipäätään on luottokelpoinen. 

Siihen, kuinka paljon yrittäjä saattaisi saada lainaa pankista vaikuttavat paitsi edellä mainittu luottokelpoisuus ja vakuudet, myös oman rahoituksen määrä ja lainan käyttötarkoitus. Oman rahoituksen osuus aloittelevalla yrittäjällä on yleensä varsin pieni. Sen sijaan, jos laina käytetään sen kaltaiseen investointiin, joka myöhemmin voisi toimia lainan vakuutena, on pankki auliimpi myöntämään lainan. Ylipäätään pankkilainan saamisen haaste on pankkien vaatima vakuus, jolla pankki pienentää potentiaalista luottotappion riskiään. Yrittäjä voi toki antaa vakuudeksi henkilökohtaista omaisuuttaan, kuten esimerkiksi asuntonsa. 

Entä jos pankkilaina ei riitä? 

Mikäli pankki myöntää vain osan tarvittavasta lainasummasta, voi yritys yrittää täydentää lainaa yksityisiltä rahoitusyhtiöiltä tai yrittää turvautua joukkorahoitukseen. Pankit voivat periaatteessa myöntää rahoitusta myös ilman vakuuksia, mutta tällöin myönnetyn lainan korko on luonnollisesti korkeampi kuin vakuudellisia lainoja myönnettäessä. Koska pankit käytännössä aina vaativat jonkinlaisia vakuuksia lainan myöntämisen vastineeksi, on lainan hakeminen yksityisiltä rahoituslaitoksilta yleistynyt viime vuosina. Yksittäiset rahoituslaitokset myöntävät lainaa myös ilman vakuuksia, mikä luonnollisesti näkyy lainakoron suuruudessa. 

  • Vaihtoehtoina ovat omat säästöt, pankkilaina, julkinen tuki, säätiöiden avustukset tai rahoitusyhtiöiden vakuudettomat lainat 

Nykyisin on mahdollista saada myös julkista yritystukea, mikä saattaa olla aloittelevalle yrittäjälle pankkilainaa houkuttelevampi tarjous. Niin kutsuttu starttiraha on tunnetuin tällainen tuote. Se on aloittelevien yrittäjien tuki, joka myönnetään vuosittain useille tuhansille aloitteleville yrittäjille, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Lisäksi aloitteleva yrittäjä voi saada Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämää palkkatukea työntekijöiden palkkaamiseen tietyin ehdoin. Lisäksi on erinäisiä muita mahdollisia tahoja, kuten eri säätiöt, jotka kukin tietyin ehdoin jakavat rahaa tai avustuksia yritystoimintaan. 

Kehitys viime vuosina on johtanut siihen, että on syntynyt yksityisiä rahoituslaitoksia, jotka myöntävät, yleensä netin kautta, yritykselle rahoitusta ilman vakuuksia. Edellä luetellut syyt pankkilainojen tai muiden vakuudellisten lainojen saamisen hankaluudesta ovat myötävaikuttaneet tähän kehitykseen. Lainanhakijan kannalta tämä on sinänsä tervetullut kehityssuunta. Vaihtoehtoja akuuttiin rahantarpeen tyydyttämiseen on enemmän kuin aikaisemmin. Samalla se vaatii yrittäjältä enemmän perehtyneisyyttä ja vaivannäköä. Minimissään olisi hyvä ainakin kilpailuttaa eri rahoitusyhtiöitä keskenään, jotta saisi omalta kannaltaan mielekkäimmän tarjouksen. 

Vakuudettomien yrityslainojen hyvät ja huonot puolet 

Jos pankkilainaa tai muuta vakuudellista lainaa ei yrittäjälle myönnetä ja rahantarve on akuutti ja todellinen, on käännyttävä vakuudettomien yrityslainojen puoleen. Akuutti rahantarve voi johtua monesta syystä, eikä se suinkaan ole merkki siitä, että yrityksellä menisi huonosti. Jo tehdyn tai lähes valmiin urakan maksusaatava saattaa olla myöhässä tai yritystoimintaa on nopeasti laajennettava hankkimalla uusia varastotiloja tai palkkaamalla uutta henkilöstöä. Yrityksen toiminnalle keskeinen laite tai kone on saattanut rikkoontua ja uuden vastaavan hankkimisen tarve on välitön. 

Vakuudettomissa lainoissa on luonnollisesti hyvät ja huonot puolensa. Netissä lainan hakeminen tapahtuu muutamissa minuuteissa ja päätös lainan myöntämisestä tai hylkäämisestä tapahtuu yleensä saman päivän aikana. Toki eri rahoitusyhtiöiden vertailu ja mahdollinen kilpailuttaminen vie aikansa. Vastaavasti huonoina puolina on todettava, että vakuudeton laina on aina vakuudellista kalliimpi ja lisäksi reaalivakuuden puuttuessa yrittäjä joutuu henkilökohtaisesti takaamaan ottamansa lainan. Varsinkin viimeksi mainitun seikan tähden vakuudettoman lainan hakemista kannattaa punnita erittäin huolellisesti. 

Vakuudeton yrityslaina on yrittäjälle epäilemättä paras vaihtoehto silloin, kun vakuudellista lainaa ei myönnetä tai sitä ei myönnetä tarpeeksi, mutta silti on tarve nopealle ja suhteellisen lyhytaikaiselle lainalle. Tähän tarkoitukseen CrediNord soveltuu mainiosti. Lainan hakeminen on nopeaa ja vaivatonta. Päätös lainan myöntämisestä tulee myös hyvin nopeasti. Yrittäjä voi itse valita haettavan rahasumman ja määrätä laina-ajan ja tarvittaessa pyytää tilanteen yllättäen muuttuessa lyhennysvapaata kuukautta tai vaihtoehtoisesti maksaa lainansa pois etuajassa haluamanaan ajankohtana.